Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθηματικοί


Σ.Δ.Ε. Νάουσας

Σχολικό Έτος 2014 -2015

Διαθεματικό Εργαστήριο Α΄και Β΄Κύκλου

Τίτλος: Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθηματικοί

Εκπαιδευτές: Κωφίδου Χριστίνα – Ραλλάκης Σταύρος

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Σκοποί / Στόχοι: Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι μερικούς σημαντικούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και μαθηματικούς, να μάθουν για τη ζωή τους, το έργο τους, έννοιες και θεωρήματα που ανακάλυψαν, να έρθουν σε επαφή με την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό της

Προσδοκόμενα Αποτελέσματα: εμπλουτισμός γνώσεων, εκμάθηση μαθηματικών θεωρημάτων και φιλοσοφικών εννοιών

Μέθοδοι και Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν: προβολή σχετικών βίντεο, εκπομπών και διαφανειών, ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Παραδοτέα: Φυλλάδιο που θα περιγράφει το περιεχόμενο του διαθεματικού εργαστηρίου

Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθηματικοί