Πληροφορικός


Σημειώσεις για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Προς εμπέδωση των αντικειμένων που διδάχθήκατε στο μάθημα του πληροφορικού γραμματισμού, μπορείτε να μελετήσετε τα παρακάτω συνημμένα όπου παρουσιάζεται ο κειμενογράφος, τα λογιστικά φύλλα, οι παρουσιάσεις και οι βασικές αρχές του διαδικτύου. Να αναφέρουμε ότι οι σημειώσεις προέρχονται από το πρόγραμμα των Κ.Δ.Β.Μ. που είναι προσαρμοσμένο σε ενήλικες μαθητές.   Επεξεργασία Κειμένου 2007 ? Διαδίκτυο (Ι) Υπολογιστικά Φύλλα 2007 ? Παρουσιάσεις 2007 (ΙΙ)   Καλή μελέτη […]


Πληροφορικός Γραμματισμός

Ορισμένοι από τους στόχους αυτού του γραμματισμού είναι: – να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν μερικές εφαρμογές της Πληροφορικής στην καθημερινή πρακτική – να είναι ενήμεροι σε ειδικότερα θέματα νομικής φύσεως και σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεδομένων σε Η/Υ – η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ενός ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ με διεθνή ισχύ εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, τύπου ECDL, ACTA. Cambridge, Microsoft. Υπογραμμίζεται βέβαια το γεγονός ότι η […]