Πληροφορικός


Σημειώσεις για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Προς εμπέδωση των αντικειμένων που διδάχθήκατε στο μάθημα του πληροφορικού γραμματισμού, μπορείτε να μελετήσετε τα παρακάτω συνημμένα όπου παρουσιάζεται ο κειμενογράφος, τα λογιστικά φύλλα, οι παρουσιάσεις και οι βασικές αρχές του διαδικτύου. Να αναφέρουμε ότι οι σημειώσεις προέρχονται από το πρόγραμμα […]


Πληροφορικός Γραμματισμός

Ορισμένοι από τους στόχους αυτού του γραμματισμού είναι: – να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν μερικές εφαρμογές της Πληροφορικής στην καθημερινή πρακτική – να είναι ενήμεροι σε ειδικότερα θέματα νομικής φύσεως και σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεδομένων […]