Βιωματικό εργαστήριο “Πρώτες βοήθειες – Αγωγή υγείας”


Το Περιφερειακό Τμήμα Νάουσας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υποδέχτηκε την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου το ΣΔΕ Νάουσας. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του διαθεματικού βιωματικού εργαστηρίου “Πρώτες Βοήθειες – Αγωγή Υγείας” και το επταμελές κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. παρουσίασε στους εκπαιδευόμενους πρώτες βοήθειες σε περίπτωση κάκωσης των αρθρώσεων, πνιγμονής, την λαβή Heimlich και την διαδικασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Η τελευταία μάλιστα, εφαρμόστηκε σε εκπαιδευτικό πρόπλασμα ανθρώπινου σώματος, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη προσομοίωση σε συνθήκες πραγματικότητας, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να ασκήσουν στην πράξη τις δεξιότητές τους επί της διαδικασίας και να νιώσουν πολύ περισσότερο έτοιμοι να προσφέρουν την βοήθειά τους σε περίπτωση ανάγκης.