Επιστημονικός


Επιστημονικός γραμματισμός – Αστρονομία

Στα πλαίσια του εργαστηρίου Αστρονομίας του Επιστημονικού γραμματισμού οι εκπαιδευόμενοι του δεύτερου κύκλου του παραρτήματος Αλεξάνδρειας, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή Δημήτρη Ρουσίδη, δημιούργησαν μια μικρογραφία του ηλιακού μας συστήματος. Αρχικά βρήκαμε στο Ίντερνετ τις αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο καθώς και τη διάμετρο των πλανητών. Κατόπιν ορίσαμε τις εξής κλίμακες: Για τις αποστάσεις: Απόσταση Ήλιου ? Ποσειδώνα = 250 εκατοστά στο χαρτόνι. Άρα […]


Εργαστήριο Ηλεκτρισμού

Στα πλαίσια του επιστημονικού γραμματισμού στο παράρτημα της Αλεξάνδρειας, ο πρώτος κύκλος εκπαιδευομένων συμμετείχε στο εργαστήριο ΗΛεκτρισμού. Οι εκπαιδευόμενοι, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές του Ηλεκτρισμού, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή τους Δημήτρη Ρουσίδη, πραγματοποίησαν μια σειρά από πειράματα. Οι φωτογραφίες δείχνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.     Χάρης, Μιχάλης, Γρηγόρης και Σελήμ  Δήμητρα, Φωτεινή, Βαγγέλης, Μανώλης, Χάρης, Σελήμ, Γρηγόρης και Μιχάλης […]


Επιστημονικός Γραμματισμός

Απώτερος σκοπός της διδασκαλίας του Επιστημονικού γραμματισμού είναι οι απόφοιτοι του Σ.Δ.Ε. να κατακτήσουν κάποιες επιστημονικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα θέματα επιστήμης όπως εμφανίζονται καθημερινά στη δημόσια κοινωνική ζωή. Συνεπώς ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα: – να εξοικειωθεί με το φυσικό κόσμο – να κατανοεί τη φύση των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας – να αποκτήσει συνείδηση των βασικών τρόπων με […]