Αγγλικός


Αγγλικός Γραμματισμός

Διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα και επιδιώκεται με τις μεθοδολογικές τεχνικές και με τις δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του διετούς κύκλου μαθημάτων να είναι σε θέση: – να επικοινωνούν προφορικά με στοιχειώδη άνεση σε χώρους εκτός Ελλάδας, όπου η Αγγλοαμερικανική […]