Αγγλικός


Αγγλικός Γραμματισμός

Διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα και επιδιώκεται με τις μεθοδολογικές τεχνικές και με τις δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του διετούς κύκλου μαθημάτων να είναι σε θέση:

να επικοινωνούν προφορικά με στοιχειώδη άνεση σε χώρους εκτός Ελλάδας, όπου η Αγγλοαμερικανική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας (χαιρετισμοί, απλές συνηθισμένες ερωτήσεις κτλ.)

να κατανοούν διάφορες πινακίδες που βρίσκονται σε πολυσύχναστους ή και τουριστικούς χώρους

να κατανοούν βασικές οδηγίες χρήσης

να κατανοούν ονομασίες εντολών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα (Η/Υ, στερεοφωνικά, κτλ.)

να δίνουν προφορικά ορισμένες βασικές εντολές

να κάνουν, προφορικά και γραπτά, μικρές περιγραφές

Πιο συγκεκριμένα για τους Γραμματισμούς των Αγγλικών και των Ελληνικών: