Προσωπικό


Διευθυντής

Σαχπατζίδης Αβραάμ

Υποδιευθυντής

Καραμπάσης Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2021-2022

Ονοματεπώνυμο Γραμματισμός/οί
Γερονάτσιος Σπυρίδων Πληροφορικός
Καραμπάσης Κωνσταντίνος Πληροφορικός, Αριθμητικός
Καρανίκα Αλεξάνδρα Ελληνικός, Κοινωνικός, Πολιτισμικός – Αισθητική Αγωγή

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2019-2020

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αρσινόη Παρασκευά Project
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός, Project, Ενισχυτική
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Αριθμητικός, Project, Ενισχυτική
Αργύρης Παπαϊωάννου Αριθμητικός, Project, Ενισχυτική
Ειρήνη Στεργίδου Πληροφορικός, Project
Στέλα Τσιφιτοπούλου Αγγλικός, Project
Ανέστης Χρυσάφης Πολιτισμικός – Αισθητική Αγωγή, Project
Καλλιόπη Νικούση Περιβαλλοντικός, Project
Βασίλης Δημητριάδης Κοινωνικός, Project
Ουρανία Πουρουτίδη Αγγλικός
Αποστόλης Τσιάκαλος Πληροφορική, Ενισχυτική
Χριστίνα Νικολάου Ενισχυτική Πληροφορική
Σύμβουλοι στο ΣΔΕ Νάουσας σχολικού έτους 2019-2020
Θωμαή Δημητριάδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Αικατερίνη Πασχούλα Σύμβουλος Ψυχολογίας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2018-2019

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αρσινόη Παρασκευά Project
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός, Κοινωνικός
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Αριθμητικός
Ειρήνη Στεργίδου Πληροφορικός
Ανθούλα Χίρτογλου Αγγλικός
Ουρανία Πουρουτίδη Αγγλικός, Ενισχυτική Αγγλικά
Ευφροσύνη Κιοσέογλου Περιβαλλοντικός
Γιαννούλα Τσιαπανίτη Πολιτισμικός – Αισθητική Αγωγή
Παναγιώτα Κουμπουλή Ενισχυτική Πληροφορική
Σύμβουλοι στο ΣΔΕ Νάουσας σχολικού έτους 2018-2019
Θωμαή Δημητριάδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Αικατερίνη Πασχούλα Σύμβουλος Ψυχολογίας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2017-2018

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Περιβαλλοντικός, Μαθηματικος
Αναστάσιος Στογιαννόπουλος Πληροφορικός, Αριθμητικός
Δημήτριος Γεωργιάδης Κοινωνικός

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2016-2017

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Περιβαλλοντικός
Αναστάσιος Στογιαννόπουλος Πληροφορικός, Αριθμητικός

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2019-2020

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αρσινόη Παρασκευά Project
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός, Project, Ενισχυτική
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Αριθμητικός, Project, Ενισχυτική
Αργύρης Παπαϊωάννου Αριθμητικός, Project, Ενισχυτική
Ειρήνη Στεργίδου Πληροφορικός, Project
Στέλα Τσιφιτοπούλου Αγγλικός, Project
Ανέστης Χρυσάφης Πολιτισμικός – Αισθητική Αγωγή, Project
Καλλιόπη Νικούση Περιβαλλοντικός, Project
Βασίλης Δημητριάδης Κοινωνικός, Project
Ουρανία Πουρουτίδη Αγγλικός
Αποστόλης Τσιάκαλος Πληροφορική, Ενισχυτική
Χριστίνα Νικολάου Ενισχυτική Πληροφορική
Σύμβουλοι στο ΣΔΕ Νάουσας σχολικού έτους 2019-2020
Θωμαή Δημητριάδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Αικατερίνη Πασχούλα Σύμβουλος Ψυχολογίας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2018-2019

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αρσινόη Παρασκευά Project
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός, Κοινωνικός
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Αριθμητικός
Ειρήνη Στεργίδου Πληροφορικός
Ανθούλα Χίρτογλου Αγγλικός
Ουρανία Πουρουτίδη Αγγλικός, Ενισχυτική Αγγλικά
Ευφροσύνη Κιοσέογλου Περιβαλλοντικός
Γιαννούλα Τσιαπανίτη Πολιτισμικός – Αισθητική Αγωγή
Παναγιώτα Κουμπουλή Ενισχυτική Πληροφορική
Σύμβουλοι στο ΣΔΕ Νάουσας σχολικού έτους 2018-2019
Θωμαή Δημητριάδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Αικατερίνη Πασχούλα Σύμβουλος Ψυχολογίας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2017-2018

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Περιβαλλοντικός, Μαθηματικος
Αναστάσιος Στογιαννόπουλος Πληροφορικός, Αριθμητικός
Δημήτριος Γεωργιάδης Κοινωνικός

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας σχολικού έτους 2016-2017

Ονοματεπώνυμο     Γραμματισμός
Αλεξάνδρα Καρανίκα Ελληνικός
Ελένη Μικροπούλου Επιστημονικός, Περιβαλλοντικός
Αναστάσιος Στογιαννόπουλος Πληροφορικός, Αριθμητικός