Αριθμητικός


Εργαστήριο Μαθηματικών: Μονάδες μέτρησης βάρους και εφαρμογή σε συνταγές ζαχαροπλαστικής

Στο μάθημα του αριθμητικού γραμματισμού στο παράρτημα της Αλεξάνδρειας, μια ομάδα εκπαιδευομένων πραγματοποίησαν μια πρωτότυπη εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι σε συνεργασία με την εκπαιδεύτρια τους Αδαμίδου Μαρία, έγραψαν συνταγές ζαχαροπλαστικής, μέσα από τις οποίες διδάχθηκαν τις μονάδες μέτρησης του βάρους και […]


Μαθηματικός Γραμματισμός

Οι στόχοι από την διδασκαλία του μαθηματικού γραμματισμού αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους: – να καταλαβαίνουν της σημασία, να αναπαριστούν συμβολικά και να μετατρέπουν τους αριθμούς (φυσικούς, ακέραιους, κλασματικούς, δεκαδικούς, ποσοστά, δυνάμεις) […]