Ημερολόγιο με εικόνες και λεζάντες γραμμένες στα Ελληνικά και Αγγλικά


Σ.Δ.Ε. Νάουσας

Σχολικό Έτος 2013 -2014

Διαθεματικό Εργαστήριο Α΄Κύκλου

Τίτλος: Φιλοτέχνηση Ημερολογίου με εικόνες και λεζάντες γραμμένες στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσα.

Εκπαιδευτικοί: Καρανίκα Αλεξάνδρα – Χίρτογλου Χριστίνα

Διάρκεια: 6 ώρες (6 εβδομάδες)

Σκοποί/Στόχοι: Να πειραματισούν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου και στις δυο γλώσσες συνδιάζοντας τη χρήση του διαδικτύου για την εύρεση υλικού χρήσιμου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Προσδοκόμενα Αποτελέσματα: Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος,ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης υλικού από το διαδύκτιο και εξάσκηση δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου στη μητρική και ξένη γλώσσα.

Μέθοδοι και Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν: Μέσα: Ηλεκτρονικός υπολογιστής,προτζέκτορας και φωτοραφικό υλικό.

Μέθοδοι: Εργασία σε ομάδες, διαλογικλη συζήτηση, προβολή διαφανειών (powepoint), έρευνα στο διαδίκτυο.

Παραδοτέα: Ημερολόγιο ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ για το έτος 2015.