Συμμετοχή στην εκστρατεία Ecomobility


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά στην εκστρατεία ecomobility. Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από την παρατήρηση, να εντοπίσουν προβλήματα και παρατυπίες στη μετακίνηση πεζών, που προκαλούν δυσκολίες στην καθημερινότητα της πόλης. Η ομάδα ecomobility έχει συσταθεί από εκπαιδευόμενους του Β’ κύκλου σπουδών που θα ασχοληθούν με τις διαβάσεις πεζών και την προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα. Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν είναι οι:

1Βοριαζίδης Σάββας
2Δεληδήμος Κωνσταντίνος
3Μαυρουδής Ηλίας
4Μπάδος Γεώργιος
5Μπάδος Ευστάθιος
6Μπέσιου Ολυμπία
7Πέιου Ελένη

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της ομάδας θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις 19 Μαρτίου 2019.