Αριστοτέλεια και Δαρβίνεια κείμενα σχετικά με το περιβάλλον


Σ.Δ.Ε. Νάουσας

Σχολικό Έτος 2014 -2014

Διαθεματικό Εργαστήριο Α΄Κύκλου

Τίτλος: Αριστοτέλεια και Δαρβίνεια κείμενα σχετικά με το περιβάλλον

Εκπαιδευτές: Κωφίδου Χριστίνα – Μυρωνίδης Γιώργος

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Σκοποί / Στόχοι: Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη και του Δαρβίνου, να μάθουν για τη συνδρομή τους στη φιλοσοφία και την επιστήμη και τις απόψεις τους για τα έμβια όντα και την εξέλιξή τους, τη φύση, το περιβάλλον  

Προσδοκόμενα Αποτελέσματα: Να εμπλουτίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις γνώσεις τους για το μεγάλο φιλόσοφο Αριστοτέλη και το φυσιοδίφη Δαρβίνο, να μάθουν για τη συμβολή τους στη φιλοσοφία και την επιστήμη, να εντρυφήσουν στις απόψεις τους για τον κόσμο που μας περιβάλλει

Μέθοδοι και Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν: προβολή σχετικών βίντεο και διαφανειών, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, φύλλα εργασίας

Παραδοτέα: Φυλλάδιο που θα περιγράφει το περιεχόμενο του διαθεματικού εργαστηρίου

Αριστοτέλεια και Δαρβίνεια κείμενα σχετικά με το περιβάλλον