Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25 ωρών και κατανέμεται ώς εξής

Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
Αγγλικά (3 ώρες την εβδομάδα)
Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)

Συμβουλευτική Ψυχολογία (1 ώρα την εβδομάδα)
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (1 ώρα την εβδομάδα)

Εργαστήρια – διαθεματικά, projects (3 ώρες την εβδομάδα)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σ.Δ.Ε. Νάουσας 2021-2022

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σ.Δ.Ε. Νάουσας 2019-2020

 

 


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σ.Δ.Ε. Νάουσας 2018-2019