Εργαστήριο Ηλεκτρισμού


Στα πλαίσια του επιστημονικού γραμματισμού στο παράρτημα της Αλεξάνδρειας, ο πρώτος κύκλος εκπαιδευομένων συμμετείχε στο εργαστήριο ΗΛεκτρισμού. Οι εκπαιδευόμενοι, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές του Ηλεκτρισμού, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή τους Δημήτρη Ρουσίδη, πραγματοποίησαν μια σειρά από πειράματα. Οι φωτογραφίες δείχνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.


 
Χάρης, Μιχάλης, Γρηγόρης και Σελήμ
 Δήμητρα, Φωτεινή, Βαγγέλης, Μανώλης, Χάρης, Σελήμ, Γρηγόρης και Μιχάλης
 Φωτεινή και Βαγγέλης