Επιστημονικός γραμματισμός – Αστρονομία


Στα πλαίσια του εργαστηρίου Αστρονομίας του Επιστημονικού γραμματισμού οι εκπαιδευόμενοι του δεύτερου κύκλου του παραρτήματος Αλεξάνδρειας, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή Δημήτρη Ρουσίδη, δημιούργησαν μια μικρογραφία του ηλιακού μας συστήματος.
Αρχικά βρήκαμε στο Ίντερνετ τις αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο καθώς και τη διάμετρο των πλανητών.
Κατόπιν ορίσαμε τις εξής κλίμακες:
Για τις αποστάσεις:
Απόσταση Ήλιου ? Ποσειδώνα = 250 εκατοστά στο χαρτόνι.
Άρα 1 εκατοστό απόστασης στο χαρτόνι = 18.013.775 χιλιόμετρα στο σύμπαν.
Πλανήτης
Απόσταση (σε χλμ)
Απόσταση Χαρτόνι (σε εκ.)
Ερμής
57909176
3,2
Αφροδίτη
108208926
6
Γη
149598261
8,3
Άρης
227936640
12,7
Δίας
778547200
43,2
Κρόνος
1433449370
79,6
Ουρανός
2876679082
159,7
Ποσειδώνας
4503443661
250
Για τις διαμέτρους:
Διάμετρος Δία = 21 εκατοστά στο χαρτόνι
Άρα 1 εκατοστό στο χαρτόνι = 3404 χιλιόμετρα στο σύμπαν
Πλανήτης
Διάμετρος (σε χλμ)
Διάμετρος Χαρτόνι (σε εκ.)
Ερμής
4879,4
1,4
Αφροδίτη
12103,7
3,6
Γη
12756,3
3,7
Άρης
6804,9
2
Δίας
71492
21
Κρόνος
60268
17,7
Ουρανός
25559
7,5
Ποσειδώνας
24764
7,3
Και κάποιες πολύ αξιοσημείωτες παρατηρήσεις:
Αν η απόσταση Ήλιου ? Γης ήταν 8,3 εκατοστά τότε:
Το 1 έτος φωτός θα ήταν στα 5,25 χιλιόμετρα
Ο κοντινότερος γαλαξίας (Canis Major Dwarf Galaxy) θα βρισκόταν στα 131.300 χιλιόμετρα
 
Αν η διάμετρος της γης ήταν 3,7 εκ. τότε:
Η διάμετρος του Ήλιου θα ήταν 4 μέτρα και 9 εκατοστά
Η διάμετρος του μεγαλύτερου αστεριού (VY Canis Majoris) θα ήταν 8 χιλιόμετρα και 225 μέτρα
Τέλος εκτυπώσαμε τις φωτογραφίες των πλανητών.
 
 
Όλα αυτά τα αποτυπώσαμε σε ένα χαρτόνι και ιδού τα αποτελέσματα: