Εργαστήριο Μαθηματικών: Μονάδες μέτρησης βάρους και εφαρμογή σε συνταγές ζαχαροπλαστικής


Στο μάθημα του αριθμητικού γραμματισμού στο παράρτημα της Αλεξάνδρειας, μια ομάδα εκπαιδευομένων πραγματοποίησαν μια πρωτότυπη εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι σε συνεργασία με την εκπαιδεύτρια τους Αδαμίδου Μαρία, έγραψαν συνταγές ζαχαροπλαστικής, μέσα από τις οποίες διδάχθηκαν τις μονάδες μέτρησης του βάρους και τις μετατροπές τους. Έπειτα η κάθε μια έγραψε και διαμόρφωσε το κείμενο της στον υπολογιστή. Σας παραθέτουμε την εργασία αυτή μαζί με τις φωτογραφίες της ομάδας και ευχόμαστε να τις δοκιμάσετε!! 
Από αριστερα: Κική, Ελευθερία, Χριστίνα, Μόρφω, Μαρία (εκπαιδεύτρια), Αθηνά και Σοφία Μ.


SYNTAGES