Αριθμητικός γραμματισμός – Τρισδιάστατη διατροφική πυραμίδα


Στο μάθημα του αριθμητικού γραμματισμού στο παράρτημα της Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια του μαθήματος της γεωμετρίας οι εκπαιδευόμενοι, με τη βοήθεια της εκπαιδεύτριας Μαρίας Αδαμίδου, κατασκεύασαν την τρισδιάστατη μεσογειακή πυραμίδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κατασκευαστικό κομμάτι της. Με αυτόν τον τρόπο κατανόησαν καλύτερα την έννοια των στερεών σχημάτων καθώς και τον σχεδιασμό και κατασκευή τους. Επίσης έμαθαν να τοποθετούν στις αντίστοιχες διατροφικές κατηγορίες διάφορες καθημερινές τροφές τους.
 
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους: