Μαθαίνω να μετρώ τα φυσικά μεγέθη


Σ.Δ.Ε. Νάουσας

Διαθεματικό Εργαστήριο Β΄Κύκλου

Σχολικό Έτος: 2014 – 2015

Τίτλος: “Μαθαίνω να μετρώ τα φυσικά μεγέθη”
Εκπαιδευτές: Γιώργος Πέτσος – Σταύρος Ραλλάκης
Διάρκεια: 6 ώρες
Σκοποί / Στόχοι:
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές τους τρόπους μέτρησης :
? του μήκους,
? του εμβαδού,
? του όγκου,
? του βάρους και
? του χρόνου.
2. Να γνωρίσουν τις μονάδες μέτρησης των παραπάνω φυσικών μεγεθών.
3. Να γνωρίσουν τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια των παραπάνω φυσικών μεγεθών.
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
Οι μαθητές του Β’ κύκλου, θα πρέπει στο τέλος του εργαστηρίου να είναι σε θέση:
να μετρούν : το μήκος, το εμβαδό, τον όγκο, το βάρος και τον χρόνο. Να γνωρίζουν τις μονάδες μέτρησης των παραπάνω μεγεθών και να κατανοούν την σχέση μεταξύ των υποδιαιρέσεων και των πολλαπλασίων τους.
Μέθοδοι και Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:
Θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι :
? της εμπλουτισμένης εισήγησης : Θα δοθούν γρήγορα και εύκολα σους μαθητές οι γνώσεις σχετικά με το φυσικό μέγεθος που θα μελετάται σε κάθε ενότητα. Θα γίνει η σύνδεση του μεγέθους με την μονάδα μέτρησης του.
? εργασίας σε ομάδες: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες με σκοπό κάθε ομάδα να πραγματοποιήσει μετρήσεις φυσικών μεγεθών, εντός και εκτός της τάξης.
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Πίνακας, φωτοτυπίες, προτζέκτορας,μετροταινίες, ζυγαριές.
Παραδοτέα: Εγχειρίδιο που θα περιέχει οδηγίες για την μέτρηση των φυσικών μεγεθών.

Μετρώντας τα φυσικά μεγέθη