Πληροφορικός Γραμματισμός


Ορισμένοι από τους στόχους αυτού του γραμματισμού είναι:

να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν μερικές εφαρμογές της Πληροφορικής στην καθημερινή πρακτική

να είναι ενήμεροι σε ειδικότερα θέματα νομικής φύσεως και σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεδομένων σε Η/Υ

η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ενός ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ με διεθνή ισχύ εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, τύπου ECDL, ACTA. Cambridge, Microsoft. Υπογραμμίζεται βέβαια το γεγονός ότι η συμμετοχή στις διαδικασίες απόκτησης αυτού του τίτλου είναι τελείως προαιρετική.

Μεταξύ των άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με:

Βασικές έννοιες της Πληροφορικής

Χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Επεξεργασία κειμένου (MS Word)

Λογιστικά φύλλα (MS Excel)

Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας (Internet)