Σημειώσεις για τον Πληροφορικό Γραμματισμό


Προς εμπέδωση των αντικειμένων που διδάχθήκατε στο μάθημα του πληροφορικού γραμματισμού, μπορείτε να μελετήσετε τα παρακάτω συνημμένα όπου παρουσιάζεται ο κειμενογράφος, τα λογιστικά φύλλα, οι παρουσιάσεις και οι βασικές αρχές του διαδικτύου. Να αναφέρουμε ότι οι σημειώσεις προέρχονται από το πρόγραμμα των Κ.Δ.Β.Μ. που είναι προσαρμοσμένο σε ενήλικες μαθητές.

 

Επεξεργασία Κειμένου 2007 ? Διαδίκτυο (Ι)

Υπολογιστικά Φύλλα 2007 ? Παρουσιάσεις 2007 (ΙΙ)

 

Καλή μελέτη !!!