Γλωσσικός Γραμματισμός


Διδάσκεται η νέα Ελληνική γλώσσα και επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του διετούς κύκλου μαθημάτων να είναι σε θέση:

-να διαβάζουν με άνεση και να κατανοούν τα νοήματα εκτεταμένων γραπτών κειμένων
να παράγουν κείμενα μικρής έκτασης που απευθύνονται σε κοινό (ανακοινώσεις, επιστολές, ειδοποιήσεις, κτλ.) και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (τυπικές επιστολές, αιτήσεις, ευχαριστήρια, διαμαρτυρίες, κτλ.)
-να διαβάζουν κριτικά και να κατανοούν κείμενα μικρής έκτασης (διαφημίσεις, λογαριασμοί, κτλ.)
-να παράγουν, με σχετική άνεση, σύντομης έκτασης κείμενα
-να παρουσιάζονται στο κοινό και να εκφράζουν προφορικά εμπειρίες, επιχειρήματα, παράπονα, αιτήματα κτλ.
-να κατανοούν τον προφορικό λόγο καθημερινής χρήσης
-να κάνουν λόγο για πολύ βασικά θέματα της δομής της νέας ελληνικής (μεταγλωσσική ορολογία, ορθογραφία, δομή πρότασης κτλ.)