Αισθητική Αγωγή


Μέσω της εξέτασης:

Φωτογραφίας,

Αφίσας

Χαρτών

Σχεδιαγραμμάτων

Ζωγραφικής

Θεάτρου

Κινηματογράφου

οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να μπορούν:

να χρησιμοποιήσουν τον τεχνικό εξοπλισμό όπως φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, βίντεο κτλ

να έρθουν σε πραγματική επαφή με χώρους όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα διαφορετικά είδη μουσείων, εκθεσιακών χώρων κτλ

να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό δημόσιων αρχείων για να αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται

να συγκροτήσουν ένα ατομικό αρχείο εικόνων για κάποιο θέμα που τους ενδιαφέρει