Κατασκευές: Φέρνω το περιβάλλον στο ΣΔΕ


Σε συνέχεια παλαιότερης ανάρτησης σχετική με τις κατασκευές που έκαναν οι εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, ανεβάζουμε και άλλες φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται και κάποιοι από τους συμμετέχοντες.
 Μόρφω, Βασίλης, Αθηνά και Σοφία (Β’ κύκλος)
 Σωτήρης, Γιώργος Σ., Γιώργος Γ. (Β’ κύκλος)
 Χάρης, Δήμητρα, Βαγγέλης, Βαλάντης (Α’ κύκλος)
 Κώστας, Άννα, Χριστίνα, Ελευθερία, Σοφία (Β’ κύκλος)
 Βαγγέλης, Δήμητρα, Χάρης, Σελήμ, Βαλάντης (Α’ κύκλος)