Επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο


Το ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ την Τετάρτη 29 Μαίου 2019 και ώρα 17.30, στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας μέρας Περιβάλλοντος ακολούθησε το περιβαλλοντικό παραποτάμιο μονοπάτι που ξεκινάει από τους πρόποδες του Βερμίου και ειδικότερα από το Άλσος του Αγίου Νικολάου, από τον ποταμό Αράπιτσα έως τις πηγές του ποταμού. Η Αράπιτσα, το ποτάμι της Νάουσας είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία και την οικονομία της Νάουσας. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης.