Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Δυσλειτουργικές Σχέσεις στην Οικογένεια – Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Κέντρου και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία».


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Νάουσας σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Δυσλειτουργικές Σχέσεις στην Οικογένεια – Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Κέντρου και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ οι οποίοι εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους σχετικά με θέματα σχέσεων στην οικογένεια καθώς και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης που προκύπτουν μέσα από τη δυσλειτουργική σχέση του ζευγαριού επηρεάζοντας τόσο τους ίδιους όσο και τα παιδιά τους.

Το ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ ευχαριστεί το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας για την ανταπόκριση και την υποστήριξη στην εκδήλωση αυτή.