Ομαδικό εργαστήριο επαγγελματικής πληροφόρησης με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ»


Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας πραγματοποίησαν ομαδικό εργαστήριο επαγγελματικής πληροφόρησης με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ». Το εργαστήριο υλοποιήθηκε στο ΣΔΕ Νάουσας την Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020. Στο πλαίσιο του ομαδικού εργαστηρίου πληροφόρησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ από την Επιστημονική Συνεργάτη – Σύμβουλο Απασχόλησης του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Θωμαή Ε. Δημητριάδου. Επιπλέον, η επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας παρείχε διευκρινίσεις σε απορίες που διατύπωσαν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τις προκηρύξεις του δημοσίου.