Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Ο δήμος Η.Π. Νάουσας, πρωτοπορώντας ξεκινά την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που προβλέπεται να θέσει τις κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί το τοπικό σύστημα μετακινήσεων για τα επόμενα έτη. Το ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ δηλώνει την συμμετοχή του στην υλοποίηση του Σχεδίου αυτού συνεργαζόμενο με την κ. Δημητριάδου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Καινοτόμων Δράσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας όπως επίσης και το θερμό ενδιαφέρον του για την πορεία της πόλης μας σχετικά με την εξέλιξη του σχεδίου αυτού.