Επίσκεψη στο ξενοδοχείο Dellagio


Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ Νάουσας στα πλαίσια του Project “Χειμερινός Τουρισμός” επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο Dellagio, το οποίο μας υποδέχθηκε και μας ξενάγησε στους χώρους του! Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία!