Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού – Καθαριότητα αυλής Λυκείων


Στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Νάουσας, καθάρισαν την αυλή του 1ου και 2ου Λυκείου Νάουσας.