Εθελοντική δράση ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα άτομα με αναπηρία


Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, στα πλαίσια της εκστρατείας ecomobility, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας μελέτησαν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στα δημόσια κτίρια της πόλης. Στην ουσία εξέτασαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως την ύπαρξη ραμπών στις θύρες εισόδου, ανελκυστήρων και κατάλληλων χώρων υγιεινής. Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών δημιούργησαν ένα έντυπο παραχώρησης προτεραιότητας των ΑμεΑ το οποίο και ανάρτησαν στους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, έτσι ώστε να τηρείται η προτεραιότητα, όπως ορίζει ο νόμος. Ταυτόχρονα, συζήτησαν με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όσο και για τους τρόπους βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεσμεύεται να συνεχίσει τις δράσεις του για μία πιο φιλική πόλη.