Επίσκεψη του Σ.Δ.Ε. Νάουσας στη νηματουργία “Βαρβαρέσος Α.Ε.”


Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, επισκέφτηκαν την νηματουργία «Βαρβαρέσος Α.Ε.» στη  Στενήμαχο Ναούσης, όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου από τον Προϊστάμενο του Τομέα Τελειοποίησης, κ. Φραγκοτσινό, και ενημερώθηκαν σχετικά με όλα τα στάδια και τις μεθόδους επεξεργασίας του βαμβακιού ως το τελικό στάδιο της νηματοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον δόθηκαν και κάποιες πληροφορίες για τις προοπτικές της εταιρείας και τη θέση της στην Ευρώπη, ενώ με τις απαντήσεις του κ. Φραγκοτσινού σε διάφορα σχετικά ερωτήματα των εκπαιδευομένων, λύθηκαν κάποιες απορίες τους.
Το Σ.Δ.Ε. Νάουσας ευχαριστεί θερμά την νηματουργία «Βαρβαρέσος Α.Ε.» για τη φιλοξενία της και ιδιαίτερα τον κ. Φραγκοτσινό για την πολύ διεξοδική και ενδιαφέρουσα ξενάγησή του.