Σχέδιο Δράσης: Αρχαιοελληνική Γλυπτική (με αρχείο)ARXAIOELLHNIKH GLYPTIKH

Σχέδιο δράση υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας του ΣΔΕ Νάουσας, κας Ε. Βαταντζή