Υποδοχή Α’ Κύκλου


Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας η υποδοχή του Α’ Κύκλου εκπαιδευόμενων. Ο πάγος έσπασε με παιχνίδια γνωριμίας και μικρή γιορτή με χειροποίητα εδέσματα από τους εκπαιδευόμενους του Β κύκλου και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΣΔΕ.