Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στο Σ.Δ.Ε. Νάουσας


Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ Νάουσας πραγματοποίησαν ομαδικό εργαστήριο επαγγελματικής πληροφόρησης με θέμα: «Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα». Το εργαστήριο υλοποιήθηκε στο ΣΔΕ Νάουσας την Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023. Στο πλαίσιο του ομαδικού εργαστηρίου πληροφόρησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το είδος και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και τις επιδράσεις που ασκούν οι μεταβολές στην αγορά εργασίας, από την Επιστημονική Συνεργάτη – Σύμβουλο Απασχόλησης του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Θωμαή Ε. Δημητριάδου. Επιπλέον, η επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας παρείχε διευκρινίσεις σε απορίες που διατύπωσαν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τα είδη των συμβάσεων εργασίας, το νόμιμο κατώτατο μισθό και το ωράριο εργασίας, τις επίσημες/ υποχρεωτικές αργίες, τα ένσημα και το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.